سلام

               جرج برنارد شاو : "بیشتر مردم دعا نمی کنند فقط التماس می کنند ."

سلام حال من خوبه . شما چطوری؟

خدا کنه که خوب باشی ... عجب! از کجا می دونی که مطمئن می گی خوب نیستی ؟! مگه نمی دونی که هنر این نیست که بگم بدم . هنر اونه که حالم بد باشه و بگم خوبم ، اینو می گم که بدونی در این مورد دروغ هم بگی زشت نیست . حالا که فهمیدم که فهمیدی حالم خوب نیست بذار بگم ، از خدا که پنهون نیست از تو هم پنهون نکنم ، آخه چطور حالم خوب باشه وقتی حال زمین ، هوا و زمستون خوب نیست . چطور حالم خوب باشه وقتی می دونم حال دل بیشترمون خوب نیست . چطور حالم خوب باشه وقتی می دونم حال همسایه ام خوب نیست ، چند روزیه که کودک همسایه بیماره ، می دونی چرا؟ از بس سوء تغذیه کشیده ، ضعیف و رنجور و بیمار شده ... حالا می خوای خوب باشم وقتی حال زندگی مون خوب نیست... آره کار خوبی نکردم که به تو دروغ گفتم که خوبم ، نه خوب نیستم ... اما، این یکی رو راست می گم حالا که با تو درد دل کردم باور کن حالم کمی خوب شد ، پس تو هم خوب باش....

                 برو به سلامت، مراقب خودت باش ، هوای دل مهربونتم داشته باش...

/ 1 نظر / 15 بازدید
اهالی روستا دوقوز آباد

سلام ما هم همه خوب هستیم مراد علی, برا تعلی ,فرهادعلی, محمدعلی, کیکاوس علی.ننه غضی همه خوبن اهالی روستا ده پایین ده بالا همگی سلام می رسونند