کودکی

سلام :

 

این روزهای  معطر گوارای وجود عزیزتان.

امروز دلم هوای روزهای کودکیم کرده....

یادتونه وقتی بچه بودیم هیچ کس ازمون نه دلگیر میشد نه توبیخمون میکرد...

 در عوض همه با عشق و محبت هوامونو داشتن.دلم برای روزهای خوش کودکی تنگ شده.

دوران آرومی که برام مهم نبود دور و برم چه خبره.دورانی که اهمیت نمی دادم چی میگذره.

ای کاش یا بزرگ نمیشدم یا اوضاع این نبود ...ای کاش ایرانم رو مثل کودکیم از دریچه کودکیم می دیدم

همین...

                                    "خدایا بیشتر از همیشه مراقبم باش"

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
elham

.ای کاش ایرانم رو مثل کودکیم از دریچه کودکیم می دیدم